Chương trình "Hội giảng nhà giáo" năm 2020

Ngày 13/11/2020, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI - năm 2020 đã bế mạc.
Những năm qua, giáo viên Trường_Cao_đẳng_Quảng_Ngãi không ngừng học hỏi nâng cao trình độ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp chất lượng giảng dạy toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả trong cuộc thi "Hội giảng nhà giáo".
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi ghi nhận những đóng góp và kết quả giảng dạy của cô Trang, cô Tiên, thầy Trung và thầy Huy năm học 2019-2020.
z2179580354926_6b23604466491de4878b498214f44a4c z2179580354924_d7896ab9e6d76a30a8e26634a81f2373 z2179580353723_bbf327b81009dee718adc26279165d4d z2179580353720_27fc06da606b37cac4e7b9518b53796a z2179580353719_02ff2308157c71d7c08043c62dc1d095 z2179580146435_de67e2a5f85bb365942fad5228302045 z2179580142415_5f515f8ff40dd75118c2965f88dca2d6 z2179578974158_2ca0ea1d3816378398342de2f25cead3 z2179578977982_e00928760ee0cb05201e49909d901162