Công nghệ thông tin

ảNH BÀI WEB
LỢI THẾ, CƠ HỘI KHI HỌC Ngành Công_nghệ_thông_tin | Trường_Cao_đẳng_Quảng_Ngãi
- Mã ngành: 6480202
* Ngày nay, mọi thứ đều được người ta nhắc tới kèm cụm từ “thời đại 4.0”. Có thể nói, trong cuộc cách mạng công nghệ này, ngành Công nghệ thông tin luôn thuộc top chiếm ưu thế mạnh mẽ nhất. Chính vì thế, lựa chọn ngành Công_nghệ_thông_tin cho tương lai là một quyết định vô cùng sáng suốt.
* Lĩnh vực việc làm của ngành Công nghệ thông tin cho bạn nhiều lựa chọn hấp dẫn vì bạn có thể:
- Trở thành lập trình viên phần mềm: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm
- Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra
- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính,...
- Chuyên gia quản lý, điều phối các dự án công nghệ thông tin.
Và còn rất nhiều điều lí thú nữa mà các bạn sẽ được trải nghiệm khi học.