Trường Cao đẳng Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an thành phố Quảng Ngãi, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

ảNH BÀI WEB

Ngày 14/10/2020, Trường Cao đẳng Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an thành phố Quảng Ngãi, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh cho sinh viên Lào đang học tập tại trường. Chương trình diễn ra sôi nỗi và thành công tốt đẹp.