TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 2020

ảNH BÀI WEB
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
***THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ CÓ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 gồm:
+ Kỹ thuật pha chế đồ uống.
+ Kỹ thuật chế biến món ăn.
+ Kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp.
+ Kỹ thuật làm bánh.
+ Nghiệp vụ lễ tân.
+ Nghiệp vũ bàn - bar.
+ Hướng dẫn du lịch.