21/10/2020

Thông báo xét tuyển bổ sung

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NGÃI XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 – MÃ TRƯỜNG: CDT3503 1. Đối tượng tuyển sinh Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc,…
04/08/2020

Thông tin tuyển sinh 2020

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT VB2) TT Ngành đào tạo Mã ngành Điều kiện trúng tuyển, thời gian đào tạo và nhập học 1 DƯỢC 6720201 I.…