Bậc Cao đẳng liên thông

ảNH BÀI WEB

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TC, CĐ NĂM 2020

TT Ngành/nghề đào tạo  Trình độ Mã ngành Thời gian
 đào tạo
Số tín chỉ Đối tượng 
1 DƯỢC  Cao đẳng 6720201 1.5 năm  75 1. Liên thông Cao đẳng
Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành
2. Liên thông cao đẳng vb2
Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng ngành khác
3. Liên thông Trung cấp văn bằng thứ 2
Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp ngành khác
 Ghi chú: Đối với liên thông cao đẳng văn bằng 2 đối với những trường hợp đã có bằng cao đẳng khác phải thuộc khối ngành sức khỏe
2 ĐIỀU DƯỠNG Cao đẳng 6720301 1.5 năm  76
3 HỘ SINH Cao đẳng 6720303 1.5 năm  82
4 CÔNG TÁC XÃ HỘI * Cao đẳng 6760101 15 tháng 54
5 KẾ TOÁN * Cao đẳng 6340301 15 tháng 56
6 VĂN THƯ HÀNH CHÍNH Trung cấp 5320301 12 tháng 49
7 THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Trung cấp 5320207 12 tháng 49